Електро Пауър ЕООД полага грижа във връзка със защита на Вашите лични данни в съответствие с българското законодателство, приложимите международни актове и GDPR - регламенти.

Фирмата се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: - е получил изричното писмено съгласие на потребителя; - информацията е изискана от държавните органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Данните, предоставени от потребителите се използват само за целите на сайта, а именно събиране и обработване на поръчки, тяхната доставка и комуникация с клиентите, издаване на необходимите документи и поддръжка на клиентски профили в сайта.

Данните за даден потребител се съхраняват докато той има активен профил в сайта. 

Основните видове лични данни, които се обработват от Електро Пауър ЕООД са:

1. Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други); 

2. Данни за контакт (пощенски и електронен адрес, телефонен номер и посочено лице за контакт и други)

3. Данни за фирмата Ви, в случай че желаете издаване на фактура към същата (име, ЕИК, адрес, МОЛ, телефон)

С приемането на общите условия на сайта, клиентът се съгласява с обработката на личните си данни.